Pharmaceutical Advisories

FDA Advisory No. 2017-285

Babala sa Publiko Tungkol sa Pagbili at Paggamit ng Hindi Rehistradong Gamot para sa Hayop na Tocopheryl Acetate + Ginseng + Methyltestosterone 100 mg/ 10 mg/ 7.5 mg (Red Gel Forte) Softgel Capsule

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistradong gamot para sa hayop na Tocopheryl Acetate + Ginseng + Methyltestosterone 100 mg/ 10 mg/ 7.5 mg (Red Gel Forte) Softgel Capsule, na may Registration No. VR-2824, at inangkat ng Lakpue Drug, Inc.

Ayon sa FDA Database, ang Cetificate of Product Registration ng nasabing produkto ay hindi na balido simula noong 19 Marso 2017, at wala ring ipinasang renewal registration application para rito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.
Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing iligal na produkto at maging maingat laban sa mga gamot na maaaring hindi rehistrado sa FDA. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.


Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.
Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.


Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga hindi rehistradong gamot, mag-email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., o mag-report gamit ang aming online reporting facility, eReport, sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 809-5596. Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: www.fda.gov.ph/adr-report-new at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.


Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Share Us on

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter