Share this Post!

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng mga hindi rehistradong gamot na:

 1. OTC XIAOYAO WAN
 2. POTASSIUM CHLORIDE SUSTAINED-RELEASE TABLETS [as reflected in the package insert]
  DANGSHIPIAN [as reflected in the secondary packaging]
 1. CIMETIDINE INJECTION
 2. 999® C16H17N5O7S2 [as reflected in the primary packaging]
 3. XUEFU ZHUYU JIAONANG
 4. OTC TASLY® YANGXUE QINGNAO KELI
 5. OTC XIAOYAN TUIRE KELI
 6. OTC CONCENTRATED TINIDAZOLE GARGLES
 7. OTC FANGFENGTONGSHENGWAN
 8. QI LU AMIKACIN SULFATE INJECTION
 9. PROGESTERONE INJECTION
 10. VITAMIN C INJECTION
 11. CEFIXIME CAPSULES TOUBAOKEWO JIAONANG
 12. POTASSIUM CHLORIDE SUSTAINED-RELEASE TABLETS
 13. [LABEL IN FOREIGN LANGUAGE]
 14. MINGMU JILI WAN [as reflected in the package insert]
 15. CSPC YANGXUE SHENGFA JIAONANG
 16. XIAO YAN LI DAN PIAN
 17. LAITING PROGESTERONE SOFT CAPSULES
 18. SHENSHITONG KELI
 19. JINSUO GU JING WAN
 20. [LABEL IN FOREIGN LANGUAGE]
 21. OTC [LABEL IN FOREIGN LANGUAGE]
 22. LEVOFLOXACIN HYDROCHLORIDE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION
 23. GLUCOSE INJECTION 5%
 24. LEVOFLOXACIN LACTATE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION
 25. SODIUM CHLORIDE INJECTION 0.9%
 26. OTC PIEN TZE HUANG® HUO XIANG ZHENG QI SHUI
 27. HASEN INOSINE INJECTION
 28. FUFANG ANLIN BABITUO ZHUSHEYE
 29. HASEN CHLORPHENAMINE MALEATE INJECTION
 30. OTC BANLANGEN KELI
 31. OTC YINGIAO JIEDU KELI
 32. [LABEL IN FOREIGN LANGUAGE]
 33. OTC NIUHUANGSHANGQINGPIAN
 34. OTC 999®
 35. CARSICK TAPE
 36. YATAI® AMOXICILLIN CAPSULES
 37. YATAI® CEFTRIAXONE SODIUM FOR INJETION
 38. YATAI® CEFALEXIN CAPSULES
 39. OTC FUFANG LUOHANGUO ZHIKE KELI
 40. OTC DONG LING CAO PIAN
 41. OTC WU SHI CHA KE LI
 42. YU LONG MINIAONING CAPSULE
 43. OTC SHENGMAI YIN (DANG SHEN FANG)
 44. YABAO NIUHUANG JIEDU PIAN
 45. OTC HUMANWELL HEALTHCARE [as reflected in the secondary packaging]
 46. OTC XUANMEI GANJIE KELI

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang nasabing mga gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing mga iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng nasabing mga iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing mga iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang mga produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa info@fda.gov.ph. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga hindi rehistradong gamot, mag-email sa report@fda.gov.ph, o mag-report gamit ang aming online reporting facilityeReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: www.fda.gov.ph/adr-report-new at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:-> FDA Advisory No. 2019-385-A