Share this Post!

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng mga hindi rehistradong gamot na:

 1. Healthy Brain Pills 300 Pills
 2. Xianhu Shou Wu Pian Natural Herbs Dietary  Supplement 100% Radix polygoni multiflori
 3. SCTC Compound Dan Shen Pill 60’s
 4. United Laboratories Amoxicillin Capsules 20 Capsules
 5. Fortune Excaugh® Sputum- Loosening expectorant/coughs reliever 24 Tablets
 6. Patex Scars Fade Gel 30 g
 7. Eurocin-A Gel 1% 15g
 8. OTC Aciclovir Cream
 9. OTC Erythromycin Ointment 10g
 10. Fuchingsung-N Cream 10g
 11. SCHI Eurobex Gel For treatment of scars 15 g
 12. Niuhuang Jiedu Pian 24’s
 13. OTC Cydiodine Buccal Tablets 15’s
 14. SOIN Norfloxacin Capsules 0.1g
 15. Fortune Decaugh® II  Non-Drowsy/ Non Addictive / Cough  Suppressant and Mucolytic Formula 16’s
 16. OTC (Label in Foreign language) 1’s
 17. OTC CONBA (Label in Foreign language) 48’s
 18. Ryukakusan Direct 16’s
 19. OTC Bufferin Plus®Antipyretic- analgesic Drug 10 coated  Tablets
 20. OTC Shuang Huang Lian Kou Fu Ye 10’s
 21. Chua Hua Pai 60’s
 22. Fortune New Pack Coltalin® Cold Tablet With Vitamin B-1 Cold & Flu/Allergy Formula Aspirin Free 12 Tablets

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang mga nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na mga produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng mga nasabing iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang mga gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa [email protected]. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga hindi rehistradong gamot, mag-email sa [email protected], o mag-report gamit ang aming online reporting facilityeReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 8809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/ Reporter?OrganizationID=PH at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon

Attachment:-> FDA Advisory No. 2020-103-A