Share this Post!

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng mga hindi rehistrado gamot na:

 1. Chloramphenicol Eye Drops Eye Sight 8ml:20mg
 2. Levofloxacin Hydrochloride Tablets 0.1g
 3. OTC Sucralfate Chewable Tablets
 4. Folic Acid Tablets 5mg
 5. SINE® Calcium Gluconate Injection 10ml:1g
 6. HUAYI® Vitamin C Injection 2ml:0.5g
 7. WY® Metronidazole Tablets 0.2 g
 8. Sodium Chloride Injection 0.9% 100 ml
 9. Glucose Injection 5% 100 ml
 10. QIANGSHEN®Amikacin Sulfate Injection 2ml:0.2g
 11. TS® Ribavirin Injection 1ml:0.1g
 12. Micronomicin Sulfate Injection 2ml:60mg
 13. Jucishan® Ribavirin Injection 1ml:100mg
 14. Oxytocin Injection 1ml:10
 15. Ceftriaxone Sodium for Injection 1.0g
 16. Lysine Acetylsalicylate for Injection 0.9g
 17. Potassium Sodium Dehydroandrographolide Succinate for Injection – Zhusheyong Yanhuning 80 mg
 18. Progesterone Injection 1ml :20mg
 19. OTC Jinsangzi Houpian [as reflected in the primary packaging] OTC Golden Throat Lozenge [as reflected in the secondary packaging]
 1. Ornidazole and Sodium Chloride Injection 100 ml
 2. Azithromycin for Injection 0.25 g
 3. Azithromycin Dispersible Tablets 6’s
 4. Wing Long Red Flower Oil
 5. OTC Ibuprofen Sustained Release Capsule
 6. JUCISHAN® Ofloxacin Eye Drops 5ml:15mg
 7. Doxycycline Hyclate Tablets
 1. yatai® Aciclovir Tablets 0.1 g
 2. Imodium® 2mg
 3. SPH Furazolidone Tablets
 4. Metronidazole and Sodium Chloride Injection 100 ml
 5. Methylrosanilinium Chloride Solution
 6. Merbromin Solution
 7. Fat Emulsion Injection 20% 250 ml
 8. OTC Anti-Hemorrhoids Suppository
 9. Compound Aminophenazone and Barbital Injection 2ml
 10. Compound Amionpyrine and Antipyrine Injection 2ml  
 11. Raceanisodamine Hydrochloride Injection 1ml

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang mga nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Dahil dito, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad, kaligtasan at bisa nito. Samakatuwid, ang paggamit ng nasabing mga iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing mga iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, Karampatang parusa ay mahigpit na ipatutupad sa mga lalabag.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang mga produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa info@fda.gov.ph. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga hindi rehistradong gamot, mag-email sa ereport@fda.gov.ph. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 8809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primary reporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-1434-A