Share this Post!

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng mga hindi rehistradong gamot na:

 1. Crocodile Trademark For Asthma 30 Tablets
 2. Primary packaging: Ling Nam Ultra Balm 20 ml Secondary packaging: Ultra Balm 20 ml
 3. SANJIN Watermelon Frost 3g
 4. Jinling Superior Yinchiao Tablet (Chiehtupien) 120 Tabs
 5. Buddha Brand Yee Tin Medical Oil 30 ml
 6. Tortoise Snake Itch Discharge Toxin Clearing Pills 48’s
 7. Oren Herb Sperm – Endengering Pills 150’s
 8. DK New Generation Menopause Pill 100’s
 9. Tasly Compound Danshen Dripping Pills 180 pellets
 10. Cold Analgesic Gel Counterpain Cool® 60 grams
 11. DANSN Gan Mao Tong Film-Coated Tablets 24’s
 12. Golden Throat Lozenge 24g
 13. BJ Boje® Enema 20cc x 2
 14. Golden Cane-Sugar Free Golden Throat Candy 12’s
 15. Sumgel Enema “Aid” 20cc x 10
 16. DK Tonifying Lung Capsule 30’s
 17. Green Balm Mosquito Brand
 18. Polar Bear Brand Essential Embrocation 18ml
 19. KULIN BrandLaryngitis Pills 30’s
 20. OTC Fenbid® Ibuprofen Sustained-released Capsules 20’s
 21. MD® Pain Fighter Unisex 6 Patches

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang mga nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon o pag-eeksamin ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Samakatuwid, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad at kaligtasan nito. Ang nasabing iligal na mga produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga gagamit nito.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang publiko ay pinapaalalahanang huwag bumili ng mga nasabing iligal na produkto at maging maingat laban sa mga ito. Ugaliing tingnan kung ang mga gamot ay rehistrado sa FDA bago bilhin, sa pamamagitan ng paggamit ng Search feature ng FDA website sa www.fda.gov.ph. Maaari ring tingnan ang FDA Registration number sa label ng produkto.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon, sapagkat kaukulang parusa ay mahigpit na ipatutupad.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa info@fda.gov.ph. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga pekeng gamot, mag-email sa report@fda.gov.ph, o mag-report gamit ang aming online reporting facility, eReport, sa www.fda.gov.ph/ereport. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 8809-5596. Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon

Attachment:-> FDA Advisory No.2020-176-A