Share this Post!

PAHAYAG MULA SA FDA
17 Marso 2020

Sa gitna ng COVID-19 pandemic, idineklara ang Enhanced Community Quarantine sa kabuuan ng Luzon bilang tugon sa estado ng Public Health Emergency sa bansa. Ito ay maaaring magdulot ng mga hamon sa pagkakaroon ng supply ng medisina ng ating mga kapwa Pilipino. Bilang tugon, bumuo ang Food and Drug Administration (FDA) ng gabay upang makakuha ng gamot ang mga pasyente, lalo na ang madaling mahawaan ng COVID-19, gamit ang electronic na reseta mula sa mga doktor sa halip na aktwal na papel na reseta . Inilabas ng FDA ang Circular No. 2002-007 ngayong araw na may titulong, “Guidelines in the Implementation of the Use of Electronic Means of Prescription for Drugs for the Benefit of Individuals Vulnerable to Covid-19” upang masiguro ang patuloy na pagkakaroon ng access sa maintenance na gamot at mga gamot na nangangailangan ng reseta bago mabili.

Sa pamamagitan ng Circular na ito, ang electronic prescription o electronic image capture ng reseta na galing sa doktor ay maaring ipakita sa botika upang bumili ng gamot. Ang botika ay magbibigay ng gamot ayon sa electronic prescription na maituturing na katumbas ng aktwal na papel na reseta.

Ayon kay Director General Eric Domingo, “Kahit may kasalukuyan tayong mga hamong pangkalusugan, hindi natin hahayaan na mawalan ang ating mga pasyente ng paraan na makabili at makakuha ng kanilang mga gamot. Ang mga ito ay mahalaga sa bawat pasyente na may karamdaman at bilang ahensya ng pamahalaan, tayo ay dapat na nagpapatupad ng mga paraan upang manatiling accesible ang mga gamot ng hindi isinasaalang-alang ang kaligtasan at pagiging epektibo ng mga ito. Maaari nang ipakita sa mga botika ang mga reseta na nagmula sa email, Viber, o Messenger ng mga doktor nila”

Ang gabay na ito ay alinsunod sa tanggap na prescription writing standards at nararapat na may nakasaad na pirma, pangalan, lisensya at Professional Tax Receipt (PTR) number ng doktor. Ang bawat Botika o Parmasya ay magiging responsable sa pagkilala kung ang mga reseta ay wasto at lehitimo. “Ang guideline na ito ay ipapatupad lamang sa panahon ng Enhanced Community Quarantine. Hindi nito layunin na palitan ang nararapat na pagkonsulta sa doktor, standard na pagbibigay ng reseta, at pagbenta ng mga gamot, sa halip nais natin na masiguro ang pagpapaabot ng mga mahahalagang gamot sa ating mga pasyente.” pagtatapos ni DG Domingo.

Attachment:-> FDA Statement on E-Prescription

Attachment:->FDA Circular No. 2020-007