Share this Post!

“Ang mga gamot na iniinom ng buntis o nagpapasuso ay maaring may epekto rin sa kanilang mga anak. Ugaliin ang pagkonsulta sa doktor bago uminom ng gamot.”

I-report ang side effects upang makatulong sa ligtas na paggamit ng mga gamot:

https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH