Share this Post!

“Siguraduhing tama ang ibinibigay na gamot sa inyong pasyente. Ipaliwanag ang mga side effects na maaaring maranasan at ang kahalagahan sa pagsunod sa dosage at instruction sa paginom nito.”

I-report ang side effects upang makatulong sa ligtas na paggamit ng mga gamot:

https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH