Share this Post!

“Alam mo ba na maaring iba ang epekto ng gamot sa mga bata? Laging siguraduhin na ang inyong mga anak ay nabibigyan ng tamang gamot na may tamang sukat at paraan ng paginom.”

I-report ang side effects upang makatulong sa ligtas na paggamit ng mga gamot:

https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH