Share this Post!

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng mga hindi rehistradong gamot na:

 1. Sanglianpai® Sai wei’an Jiaonang
 2. Clindamycin Phosphate Injection 2ml : 0.3g [as reflected in the secondary packaging]
 3. Vitamin B6 Injection 2ml : 0.1g
 4. Viaminate Capsules
 5. OTC Bausch + Lomb
 6. Compound Miconazole Nitrate Cream
 7. OTC Cyproheptadine Hydrochloride Cream
 8. Triamcinolone Acetonide Nasal Spray
 9. OTC Fufang Zaoren Jiaonang [as reflected in the package insert]
 10. Dexamethasone Acetate Cream 10g
 11. OTC Clotrimazole Cream [as reflected in the secondary packaging]
  OTC Kemeizuo Rugao [as reflected in the primary packaging]
 12. OTC Compound Paracetamol and Amantadine Hydrochloride Tablets
 13. OTC Paracetamol, Caffein, Atificial Cow-bezoar and Chlorphenamine Maleate Capsules [as reflected in the package insert]
 14. Dexamethasone Acetate Oral Mucoadhesive Patches [as reflected in the package insert]
 15. OTC Shibiao Yaoye
 16. OTC Qing Yuan Calcium Gluconate Tablets
 17. OTC [Label in Foreign Language]
 18. Sine® Pipemidic Acid Tablets 0.25g
 19. SPH H31020387 [Label in Foreign Language] 0.4g x 80mg
 20. OTC Multienzyme Tablets
 21. H21022500 [Label in Foreign Language] 25mg
 22. Phenolphthalein Tablets 100mg
 23. Hydrochlorothiazide Tablets
 24. Dexamethasone Acetate Tablets 0.75mg
 25. Nimodipine Tablets 20mg
 26. Griseofulvin Tablets 0.1g
 27. OTC Sanhuangpian
 28. H33022029 [Label in Foreign Language]
 29. H51023736 [Label in Foreign Language] 50mg

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang mga nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Dahil dito, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad, kaligtasan at bisa nito. Samakatuwid, ang paggamit ng nasabing mga iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng produktong pangkalusugan nang walang kaukulang awtorisasyon mula sa FDA ay ipinagbabawal.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing mga iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon. Karampatang parusa ay mahigpit na ipatutupad sa mga lalabag.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang mga produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa info@fda.gov.ph. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga hindi rehistradong gamot, mag-email sa ereport@fda.gov.ph. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 8809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primary reporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachment:->FDA Advisory No.2020-1271-A