Share this Post!

Pinapayuhan ng Food and Drug Administration (FDA) ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng mga sumusunod na adulterated at hindi rehistradong gamot:

1. Alcogenic Isopropyl Alcohol 70% with Moisturizer 500 mL
2. Alcogenic Ethyl Alcohol 70% with Moisturizer 500 mL

Napatunayan sa pamamagitan ng isinagawang Post-Marketing Surveillance (PMS) ng FDA na ang mga nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon ng Ahensya at hindi nabigyan ng kaukulang awtorisasyon tulad ng Certificate of Product Registration (CPR). Dahil dito, hindi masisiguro ng Ahensya ang kalidad, kaligtasan at bisa nito.

Base rin sa resulta ng laboratory analysis na ginawa ng FDA, nakitaan ng Methanol ang mga nasabing produkto.

Ang methanol ay isang toxic na alcohol na ginagamit industrially bilang isang solbent, pamatay peste at alternatibong fuel source. Ito ay nakakapasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng paghinga, paglunok, paglapat sa balat at mata. Ang maikling paglantad (<8 oras) sa methanol ay pwedeng magresulta sa pagkaipon ng asido sa dugo (metabolic acidosis), pagkabulag, at pagkamatay. Ang unang nakikitang masamang epekto ng pagkalason sa methanol ay inaantok, bumaba ang lebel ng kamalayan (CNS depression), nalilito, sumasakit ng ulo,  nahihilo, di kayang kontrolin ang kalamnan (ataxia), at pagpalya ng pusa at baga (cardiopulmonary failure). Ang pangmatagalang pagkalason dahil sa pauli-ulit na pagkalantad sa methanol ay pwedeng magdulot ng pamamaga ng mata (conjunctivitis), insomnia, pananakit ng tiyan (stomach disturbances), pagpalya ng paningin, and pagkairita ng balat (dermatitis).

Samakatuwid, ang paggamit ng nasabing mga iligal na produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan.

Alinsunod sa Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act of 2009, Section 10 subsection (a) at (b), ang mga sumusunod ay ipinagbabawal: (a) ang paggawa, pag-angkat, pagbenta, pamamahagi, paglipat, paggamit, promosyon, pagpapatalastas o sponsorship ng anumang produktong pangkalusugan na adulterated, hindi rehistrado o misbranded; (b) Adulteration at misbranding ng anumang produktong pangkalusugan.

Ang lahat ng establisyamento at/o entidad ay binabalaang huwag mamahagi ng nasabing mga iligal na produkto hanggang sa ito ay mabigyan ng kaukulang awtorisasyon. Karampatang parusa ay mahigpit na ipatutupad sa mga lalabag. Ugaliing tignan kung rehistrado ang produkto sa FDA sa pamamagitan ng FDA Verification Portal feature na makikita sa https://verification.fda.gov.ph.

Hinihiling sa lahat ng Local Government Units (LGUs) at Law Enforcement Agencies (LEAs) na tiyaking ang mga produktong ito ay hindi maibebenta o magagamit sa kanilang mga nasasakupan.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring mag-email sa info@fda.gov.ph. Upang mag-report ng patuloy na pagtitinda o pangangalakal ng mga hindi rehistradong gamot, mag-email sa ereport@fda.gov.ph. Maaari ring tumawag sa Center for Drug Regulation and Research (CDRR) sa numerong (02) 8809-5596.  Para sa mga hinihinalang hindi kanais-nais na reaksyon sa gamot, i-report agad sa FDA gamit ang link na ito: https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH at kumpletuhin ang mga kinakailangang impormasyon.

Ang lahat ay hinihikayat na palaganapin ang mga nakasaad na impormasyon.

Attachments