Share this Post!

La Union, Philippines – Noong 28 Abril 2023, ang Food and Drug Administration (FDA), sa pangunguna ni Director General Samuel A. Zacate, ay personal na bumisita sa tanggapan ni Gobernador Raphaelle Veronica Ortega-David aupang talakayin ang proyekto ng FDA, “Bigyang-Halaga, Bangon, Micro, Small, and Medium Enterprises (BBMSME).” Ang nasabing programa ay naglalayon na matulungan ang mga Micro, Small at Medium Enterprises (MSMEs) sa bansa upang masuportahana ang pagbangon ng ekonomiya mula sa dulot ng pandemya.

Alinsunod sa hangarin ng Pangulong Bongbong Marcos na muling pasiglahin ang ekonomiya, inilunsad ng FDA ang nasabing programa na magbibigay ng sapat na suportang teknikal at tulong sa mga MSMEs. Ang mga lalahok sa programa ay bibigyan ng nararapat na kaalaman at pagsasanay sa mga mandato ng FDA, mga proseso at kinakailangang dokumento sa pagrehisto ng kumpanya at produkto. Ang FDA ay lilikha rin ng isang maayos na prosesong tutulong sa mga lokal na negosyante upang makapag-umpisa sa kanilang napiling negosyo.

Sa programang BBMSME, ang FDA kasama ang pamunuan ng lalawigan ng La Union, ay nananatiling nakatuon sa pagsuporta sa mga MSMEs upang tumulong sa pagbangon, pagsigla at paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
#FDAPhilippines #EducateRegulateMonitor #BBMSMEs
See more>> https://bit.ly/3WBRY2q