loader image

Downloadables

Information, Education and Communication (IEC)

Center for Cosmetics and Household Urban and Hazardous Substances Regulation and Research (CCHUHSRR)​

Consumer Protection

National Dental Health Month - Day 1

National Dental Health Month - Day 2

The Hows of HUHS: A series on everything you should know about the safe handling and use of  Household/Urban Hazardous Substances

Tanong, Sagot, Atbp. sa HUHS: Serye ng mga kaalaman tungkol sa tamang gawain at paggamit ng mga Household/Urban Hazardous Substances

SUMMER IS HERE, SUNSCREEN IS IN!

A Food and Drug Administration Reminder to the Public on Sunscreen Products

It’s summer time! Help protect yourself from the damaging effects of the sun’s UV rays by understanding sunscreens and following these sun safety tips

#SUNaALLPROTECTED! 

GUMAMIT NG SUNSCREEN PARA MAPANATILI ANG HEALTHY SKIN!

Isang paalala ng Food and Drug Administration sa paggamit ng mga produktong Sunscreen.

Summer na! Maging ligtas mula sa mapaminsalang sikat ng araw. Alamin ang kahalagahan ng sunscreen at gawin ang mga sumusunod na tips.

#SUNaALLPROTEKTADO! 

PROTECT YOUR SKIN, USE SUNSCREEN!

It’s summer time! Learn when it’s a good time to limit your sun exposure. Here are also some important reminders when purchasing and using sunscreens. 

#SUNaALLPROTECTED! 

 IWASANG MAGBABAD SA ARAWAN, KALUSUGAN NG BALAT AY PROTEKSYUNAN!

Summer na! Alamin ang kinakailangang proteksyon mula sa araw. Mainam ding gamitin ang mga gabay na ito sa pagbili at paggamit ng sunscreen.

#SUNaALLPROTEKTADO! 

Reading and Understanding Household pesticide labelling 101

Laruan na SAFE, APRUB ni Nanay, Tatay at ng FDA!

Shares