Share this Post!

Ang bawat report ay mahalaga. Kung sa iyong palagay ikaw ay nakararanas ng panibagong side effect mula sa inyong mga gamot, i-report ito sa FDA (https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH).

Makipagtulugan tungo sa mas ligtas na gamot para sa lahat.

#MedSafetyWeek#EveryReportCounts #bePHARMAcoVIGILANTes #PhFDA