Share this Post!

Ang gamot ay maaring mag-interact sa iba pang gamot, pagkain, at ibang mga produkto. Ugaliing basahin ang patient leaflet ng gamot at mag-report sa FDA kung ikaw ay may naranasang side effect (https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH).

Makipagtulugan tungo sa mas ligtas na gamot para sa lahat.

#MedSafetyWeek#EveryReportCounts #bePHARMAcoVIGILANTes #PhFDA