Share this Post!

Ngayong panahon ng pandemya, maging alerto sa mga posibleng side effect mula sa mga gamot at i-report ito sa FDA (https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH).

Makipagtulugan tungo sa mas ligtas na gamot para sa lahat.

#MedSafetyWeek#EveryReportCounts #bePHARMAcoVIGILANTes #PhFDA