loader image

Downloadables

Information, Education and Communication (IEC)

Reports

FDA Regulation

Fliers

Consumer Protection

SUMMER IS HERE, SUNSCREEN IS IN!

A Food and Drug Administration Reminder to the Public on Sunscreen Products

It’s summer time! Help protect yourself from the damaging effects of the sun’s UV rays by understanding sunscreens and following these sun safety tips

#SUNaALLPROTECTED! 

GUMAMIT NG SUNSCREEN PARA MAPANATILI ANG HEALTHY SKIN!

Isang paalala ng Food and Drug Administration sa paggamit ng mga produktong Sunscreen.

Summer na! Maging ligtas mula sa mapaminsalang sikat ng araw. Alamin ang kahalagahan ng sunscreen at gawin ang mga sumusunod na tips.

#SUNaALLPROTEKTADO! 

PROTECT YOUR SKIN, USE SUNSCREEN!

It’s summer time! Learn when it’s a good time to limit your sun exposure. Here are also some important reminders when purchasing and using sunscreens. 

#SUNaALLPROTECTED! 

 IWASANG MAGBABAD SA ARAWAN, KALUSUGAN NG BALAT AY PROTEKSYUNAN!

Summer na! Alamin ang kinakailangang proteksyon mula sa araw. Mainam ding gamitin ang mga gabay na ito sa pagbili at paggamit ng sunscreen.

#SUNaALLPROTEKTADO! 

Consumer Welfare Month

Reading and Understanding Household pesticide labelling 101

ABCDE's on Buying Health Products Online

Food Safety

2021 Food Safety Awareness Week

Kaligtasan sa Pagkain Ngayong Tag-Init (Summer Food Safety)

Tips in Buying Processed Food Products for the Holidays

Drugs and Vaccines

Counterfeit Drugs

Generics Awareness Month

World Antimicrobial Awareness Week

Laruan na SAFE, APRUB ni Nanay, Tatay at ng FDA!

CREATE Act

Mga Kailangang Permit mula sa Food and Drug Administration (FDA)

Bakit Importante na Rehistrado sa FDA ang Inyong Ginagamit na Produktong Pang-Kalusugan?

Frequently Asked Questions

FDA Advisory on Public Health Warning

Compassionate Health Permit

Ivermectin

Shares