Announcement || LICENSING SEMINAR FOR DRUG OUTLETS

Calling Drug outlets owners, Pharmacists, Pharmacy Assistants and Other External Stakeholders Join our free webinar on April 15, 2021, from 8:00 am to 12:00 pm Register here: http://bitly.ws/cydz¬† Please take […]

LICENSING SEMINAR FOR DRUG OUTLETS

24 November 2020 ; 9:00am-11:30am NO Registration Fee Register here: https://forms.gle/hXgzCX759xTLiYNa8 Please take note that a valid gmail acct is required to register.

#MedSafetyWeek 2020 Day 5

Ngayong panahon ng pandemya, maging alerto sa mga posibleng side effect mula sa mga gamot at i-report ito sa FDA (https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH). Makipagtulugan tungo sa mas ligtas na gamot para sa […]

#MedSafetyWeek 2020 Day 4

Ang gamot ay maaring mag-interact sa iba pang gamot, pagkain, at ibang mga produkto. Ugaliing basahin ang patient leaflet ng gamot at mag-report sa FDA kung ikaw ay may naranasang […]

#MedSafetyWeek 2020 Day 3

Siguraduhing tanungin ang inyong mga pasyente sa anumang side effect na maaring naranasan nila mula pag-inom ng gamot. I-report ang mga side effect sa FDA (https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH). Sa paggawa nito, ikaw […]

#MedSafetyWeek 2020 Day 2

Ang bawat report ay mahalaga. Kung sa iyong palagay ikaw ay nakararanas ng panibagong side effect mula sa inyong mga gamot, i-report ito sa FDA (https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PH). Makipagtulugan tungo sa mas […]